Reiki healer & Clairvoyant rådgiver

uddannelse

En Uddannelse med dig i fokus!

 

 

 

 

Ved uddannelsen til healer/ clairvoyant, vil du opnå en skærpelse af dine kreative sanser, samt skabe ro og balance i dit liv. Uddannelsen giver dig mulighed for, at arbejde som behandler/ rådgiver.

Måske ønsker du ikke at blive behandler/ rådgiver; måske ønsker du bare selv, at kunne bestemme retningen og vejen til dine mål her i tilværelsen. Du kan eksempelvis bruge de værktøjer, som du vil tilegne dig her på uddannelsen til det, som er vigtigt for dig.

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvorfor dit liv former sig, som det gør og klarhed til at se de muligheder, der er i, at være det menneske du er, så din værdighed kan blive en aktiv medspiller frem for en modspiller.

Værdighed opstår og styrkes når ærlighed og samvittighed forenes.

Uddannelsen giver dig overskud til at handle på det, som er vigtigt for dig, hvor du end måtte befinde dig i dit liv på det givne tidspunkt; for hvordan kan du vide, hvad der er godt for dig eller hvilken vej du skal gå, når du ikke ved hvem du er eller hvor du kommer fra.

Uddannelsens rammer giver dig tid og ro til fordybelse, så du kan finde ind til dig selv i dit tempo.

Hvem kan deltage

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker selv at sætte dagsordnen, tage ansvaret og derved have indflydelse på dit eget liv. Det kan være et ønske om at lave musik, skrive en bog eller arbejde som alternativ behandler (healer og clairvoyant).

Du er måske højt uddannet forretningsmand/ kvinde, eller selvstændig erhvervsdrivende, der ønsker, at personligheden og mennesket kunne træde i lidt stærkere karakter end stillingsbetegnelsen; eller du har bare et ønske om selvindsigt til forståelse og klarhed i eget liv – at det er dig der bestemmer.

Værktøjerne giver dig med andre ord indsigt, så du vil blive din egen coach i et liv, hvor det er dig, der sætter dagsordenen til din hverdag.

 

Frihed er mange ting, men fundamentet til frihed er ens for os alle:

balance i vores liv og dermed balance i tilværelsen

Har du modet og villigheden, så har jeg værktøjerne til, at du kan forme dit liv som du ønsker. Så hvorfor begrænse dig selv og nøjes med det du kunne tænke dig, når du kan få det, du har behov for.

Målet med uddannelsen

At du får balance i dit liv og således balance i din tilværelse.

 

Det betyder for dig at

Temaer uddannelsen indeholder

Frihed- Livskvalitet- sensitivitet- selvtillid- forløsning af blokeringer- jordforbindelse- balance- ærlighed- værdighed- clairvoyance & Reiki healing.

 

Du vil opnå en fornyet livsenergi og glæde i dit liv. Alle mennesker er helt unikke og individuelle. Så alle elever vil opnå nye styrker og egenskaber i forskellige afspejlinger. 

Uddannelse til Reiki healer/ clairvoyant rådgiver

 

Selve uddannelsen afholdes over 21 kursusdage fordelt på 3 moduler og strækker sig over 18 uger pr modul.

 

Uddannelsen styrker din personlige gennemslagskraft, samt dine kompetencer. Du vil få værktøjer og metoder, der styrker dine muligheder for at opnå resultater i dit liv.

 

Uddannelsens opbygning er udviklet til at give dig tid, ro og fordybelse, imens du gennemgår din personlige udvikling.

 

Du vil få mulighed for, at opnå en indre balance, der rummer accept på de ting, du ikke kan ændre, samt modet til at ændre de ting, du kan ændre.

 

Du vil igennem uddannelses-forløbet blive indviet i Reiki healingens livgivende kraft og tilegne dig værktøjer, som giver dig mulighed for at understøtte kroppens healende evner til helbredelse. Du får muligheden for, at genoprette åndelig og mental balance og dermed en rolig og ubesværet hverdag.

 

Efter uddannelsens afslutning kan du arbejde og fungere som Reiki behandler/ clairvoyant rådgiver.

Moduler og indhold

Modul 1

Du vil på første modul få afdækket hvem du er, hvorfor du er der hvor du er og hvad der har fået dig der til. Det er vigtigt, at opnå denne selvindsigt, da den giver dig klarhed og dermed arbejdsro til fordybelsen og din videre udvikling.

Du vil modtage indvielsen Reiki 1, som er et stærkt værktøj til at understøtte selvindsigt, indre ro og er det første skridt til Healer/ Clairvoyant rådgiver.

Modul 2

Du vil på andet modul finde ro og overskud, så egenskaben værdighed kan/ vil træde i karakter; du vil tilegne dig de værktøjer, som vil være grundlæggende for din videre udvikling af de sensitive egenskaber, som bliver afdækket i løbet af modulet.

Du vil modtage indvielse i Reiki 2, som vil styrke din intuition, samt åbne for en kanal af visdom til klarhed i eget liv og den sensitive del af din balance grundlægges.

Modul 3

Du vil på tredje modul finde balancen mellem det sensitive og det fysiske liv. Du vil opnå fortrolighed med din egen kanal til visdom.

Du vil få indsigt i, hvad det vil sige, at få hvad du har behov for, i stedet for at nøjes med det du kunne tænke dig. Du vil finde styrken til at være den du er og konflikte værdigt, både med dig selv og andre, men også med de konsekvenser, der måtte opstå/ krydse din vej frem over.

Du vil modtage indvielse i Reiki 3, som vil skærpe dine kreative egenskaber/ sanser og tage dig der hen, hvor det er dig, der sætter dagsordnen i dit liv og i din tilværelse.

Uddannelsens gennemførelse

Der er som udgangspunkt 2 holdstart om året. Holdene starter, når der er tilmeldt 4 deltagere, da det er vigtigt, at alle deltagerne er klar.

Holdene sætter sig selv på den måde, at dem der skal på uddannelsen af en eller anden årsag skal mødes. Årsagen er som oftest et fælles emne, som viser sig som uddannelsen skrider frem.

Der er to muligheder med hensyn til uddannelsesdage. Det kan enten blive et hverdagshold, som udgangspunkt tirsdage, samt en enkel fredag eller et weekendhold på lørdage, samt en enkelt søndag.

Uddannelsesdagene ligger med 1 hel dag (8 timer) hver tredie uge og hele uddannelsen gennemføres over 18 måneder på 21 kursusdage

Tilmelding

Kontakt via mail eller telefon for, at få oplysninger om hvordan du tilmelder dig

Holdstart August 2020

investering

25000 kr 

Mulighed for delbetaling

 

 

Diplom

Efter endt uddannelse, vil du få overrakt dit bevis for fuldført uddannelse, samt dine Reiki modul indvielser.